HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI JU Stakeholder Forum 2019

Aktualita

V poradí druhé Stakeholder Forum sústreďuje komunitu zaoberajúcu sa biohospodárstvom a priemyselnými biotechnológiami. Diskusia sa bude venovať vplyvu bioekonomiky, najnovším dosiahnutým výsledkom v biotechnologickom sektore a strategickému smerovaniu Európskej iniciatívy Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU).

Program zahŕňa prednášky, panelové diskusie, paralelné sekcie, ale aj možnosť vystavovania výsledkov a nadväzovania nových kontaktov.

V rámci fóra usporiadaného Spoločným podnikom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) vystúpia špičkoví rečníci, ktorí budú svoje myšlienky prezentovať formou prejavov v hlavnom programe, vystúpení v panelových diskusiách a paralelných stretnutiach. Súčasťou podujatia bude výstava doteraz podporených projektov. Bude to jedinečná príležitosť na výmenu myšlienok a skúseností, ako aj networking.

Účastníci
Celý sektor BBI: priemysel, MSP, akadémia, výskumné organizácie, tvorcovia politík, mienkotvorci, komunita EÚ, účastníci projektov BBI JU a komunita priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály ako celok.

Registrácia na podujatie (povinná a bezplatná) je otvorená do 25. novembra 2019. Prihlásiť sa už môžete.

Rokovací jazyk – angličtina bez prekladu

Program podujatia.

Miesto konania
Egg Congress and Meeting Center, Rue Bara 175, 1070 Bruxelles, Belgium

Viac informácií: https://www.bbi-europe.eu/news/save-date-bbi-ju-stakeholder-forum-2019

BBI JU, 26. júl 2019, nah + 1.10.2019,kas