HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI JU Informačný deň

Aktualita

BBI JU pripravuje v Bruseli Informačný deň k novým výzvam, nasledovne:

Miesto konania:

Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, B-1000 Brussels

Termín konania:

26. Jún 2015,  09:00 do 12:30h.

Registrácia je povinná. Registrovať sa je potrebné najneskôr do 19. júna 2015.

Účasť na podujatí je bezplatná.