HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI JU 2019 Fórum – Poznačte si do kalendára!

Aktualita

Fórum zainteresovaných strán BBI JU 2019 spojí komunitu bio-odvetví a otvorenú diskusiu o vplyve, úspechoch a strategickom smerovaní programu spoločného podniku pre bioodvetvia, ako aj najnovší vývoj v odvetviach založených na biopalivách.

BBI JU predstaví komplexný program špičkových rečníkov, ktorí budú prezentovať svoje idei prostredníctvom inšpirujúcich vystúpení, panelových diskusií, ale aj paralelných stretnutí. Podujatie bude príležitosťou na nadväzovanie kontaktov. Na výstave projektov bude predstavených 100 projektov, čo umožní výmenou nápadov a osvedčených postupov.

Vítaní sú  zástupcovia priemyslu, malých a stredných podnikov, akademickej obce, výskumných organizácií, ale aj tvorcov politík, vedúcich predstaviteľov verejnej mienky, komunity EÚ, projektov spoločného podniku BBI a bio-priemyselných odvetví ako celku.

Viac informácií na https://bit.ly/2IUHx4p