HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI JU 2017 – INFORMAČNÝ DEŇ & BROKERAGE EVENT

Aktualita

Dňa 28.4.2017 sa v Bruseli uskutoční Informačný deň BBI JU. Renomovaní rečníci z Európskej komisie a z priemyslu poskytnú prehľad o možnostiach v sektore biohospodárstva v Európe a vysvetlia aktualizovanú SIRA (Strategic and Innovation Research Agenda). V rámci popoludňajšieho networkingu a brokerage podujatia zástupcovia programovej kancelárie BBI JU budú potenciálnym žiadateľom poskytovať podrobné informácie o tom ako pripraviť a predložiť dobrý návrh v rámci výzvy 2017 BBI JU.

Viac informácií o témach výzvy 2017 nájdete tu.

BBI JU tím bude odpovedať na individuálne otázky účastníkov, týkajúcich sa postupov v rámci výzvy BBI JU, pravidiel BBI JU a usmernení pri podávaní žiadostí o financovanie.

Zástupcovia národných a priemyselných subjektov budú tiež poskytovať informácie a rady o relevantných národných zdrojoch, sieťach a synergiách medzi programom BBI JU a ďalších iniciatívach.

Ďalšie informácie budú k dispozícii na stránkach BBI JU

Upozorňujeme, že podujatie bude prenášana aj cez web streaming.