HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Batérie novej generácie ako výzva do budúcnosti

Aktualita

V aktualizovanom pracovnom programe bola publikovaná nová výzva na podporu European Battery Alliance – Batérie novej generácie.

Pre rok 2019 je otvorených 7 tém a lokovaných bude 114 miliónov €.

Očakáva sa, že financované budú projekty, ktoré ponúknu riešenia integrácie obnoviteľných zdrojov do elektrickej rozvodnej siete či elektrifikácie dopravy.

Všetkých sedem tém bude otvorených 24. januára 2019 s termínom na predloženie projektových návrhov do 25. apríla 2019 (17:00:00 hod. bruselského času). Prehľad 7 tém:

  •     LC-BAT-1-2019: Strongly improved, highly performant and safe all solid state batteries for electric vehicles (RIA)
  •     LC-BAT-2-2019: Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery storage (RIA) [pôvodne v LEIT-NMBP]
  •     LC-BAT-3-2019: Modelling and simulation for Redox Flow Battery development (RIA)
  •     LC-BAT-4-2019: Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage (RIA)
  •     LC-BAT-5-2019: Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b) (RIA)
  •     LC-BAT-6-2019: Li-ion Cell Materials & Transport Modelling (RIA)
  •     LC-BAT-7-2019: Network of Li-ion cell pilot lines (CSA)

Pre Európu je výroba batérií strategickým imperatívom k prechodu na čistú energiu a konkurencieschopnosť jej automobilového priemyslu. Budú podporené také projekty, ktoré ponúknu riešenia integrácie obnoviteľných zdrojov do elektrickej rozvodnej siete či elektrifikácie dopravy.