HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová výročná správa BAM 2021/2022 v Nemecku

Aktualita

Cover of the BAM Report 2021/22
Výročná správa BAM 2021/22. Zdroj: https://www.bam.de

Bezpečnosť v prechode – to je názov novej výročnej správy 2021/2022 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), ktorá je teraz k dispozícii na stiahnutie.

Na 144 veľkoryso ilustrovaných stranách vyzdvihuje prácu BAM a podčiarkuje jej význam ako vedecko-technickej inštitúcie, najmä s ohľadom na cielenú klimatickú neutralitu Nemecka, zrýchlený rozvoj obnoviteľných energií a úspešnú dekarbonizáciu.

Ako možno rýchlo vybudovať vodíkovú ekonomiku a zároveň vytvoriť dôveru v bezpečnosť technológie? Ako sa dá ušetriť CO2 už pri výstavbe gigantických pobrežných veterných turbín? A ako možno pomocou rozpoznávania tváre určiť vek lítiových batérií?

Týmto a ďalším budúcim otázkam týkajúcim sa ochrany klímy a udržateľnosti je venovaných 18 článkov správy BAM 2021/22. Ďalšie témy: Sodík ako udržateľný materiál batérií, ochrana klímy predchádzaním lesným požiarom, úspora CO2 recykláciou oceliarskej trosky, aditívna výroba komponentov dôležitých pre bezpečnosť, toxicita mikro- a nanoplastov.

BAM, rezortný výskumný ústav Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy, so svojimi približne 1 600 zamestnancami významne prispieva k bezpečnosti v technike a chémii.

Ak plánujete príspevok na niektorú z týchto tém, radi vám poskytneme kontakt na kompetentných partnerov na rozhovory z našej spoločnosti.

Viac informácií:

BAM Report 2021/2022 „Safety in transition“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bam.de, zverejnené: 28. 3. 2022, autor: rpa