HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Až 69 % Slovákov si myslí, že plán obnovy je dobrý európsky nástroj pre zelenú a digitálnu transformáciu

Aktualita

No alternative text description for this image
Prieskum Eurobarometra. Zdroj: Plán obnovy

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra až 75 % oslovených obyvateľov eurozóny sa stotožňuje s myšlienkou plánu obnovy. Na Slovensku súhlasí až 69 % opýtaných s tým, že plán obnovy je dobrý európsky nástroj pre zelenú, digitálnu a sociálnu transformáciu.

Eurobarometer sa zameriaval aj na ďalšie témy, medzi ktorými sa zisťovalo aj to, či je euro vnímané ako prospešné pre krajinu. Spokojnosť vyjadrilo až 71 % slovenských respondentov.

V prieskume mali respondenti možnosť vyjadriť názor aj o dôležitosti reforiem, ktoré by mohli krajinu posunúť vpred. Ako najpotrebnejšie vnímajú Slováci reformy zdravotníctva (82 %), vzdelávacieho (77 %) a dôchodkového systému (66 %) či systému sociálneho zabezpečenia (60 %). Práve tieto oblasti sú zahrnuté aj v pláne obnovy na Slovensku, ktorý je súčasťou stimulačného balíka NextGenerationEU. Celkovo má Slovensko z tohto balíka alokovaných približne 6-miliárd EUR, vďaka ktorým budú zmeny v týchto oblastiach možné.

Viac informácií:

The euro area – Report

Zdroj: Plán obnovy; https://europa.eu/eurobarometer, zverejnené: 6. 12. 2022, autor: rpa