HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

APVV: Zmena v zasielaní monitorovacích správ

Aktualita

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.3.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

Zdroj: APVV, zverejnené: 25.2.2021, autor: rpa