HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálne otvorené príležitosti EIT RawMaterials

Aktualita

Aktuálne otvorené programy a výzvy pod organizáciou EIT RawMaterials ponúkajú zaujímavé možnosti pre študentov, výskumníkov aj podnikateľov.

Cesta k dekarbonizácii ocele – výzva EIT RawMaterials v spolupráci s Anglo American (diverzifikovaná globálna ťažobná spoločnosť) zameraná na riešenie dekarbonizácie ocele. Výzva má za cieľ identifikovať inovátorov s jedinečnými technológiami, ktoré môže tím Anglo American’s Decarbonisation Ventures podporiť financiami a priemyselnými partnerstvami. Prihlásiť sa môžete do 22. mája 2023.

EIT RawMaterials Booster je výzva určená pre start-up-y a MSP s udržateľnými riešeniami pre sektor nerastných surovín. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR, individuálne podnikateľské služby a prístup do celosvetovej partnerskej siete EIT RawMaterials. Najbližšia uzávierka prihlášok je 5. júna 2023.

RACE je program určený pre študentov inžinierskeho štúdia. Ponúka príležitosť stretnúť sa s poprednými priemyselnými partnermi a inovovať vo vybraných skupinách pri ceste po Portugalsku a Španielsku (22. júl – 5. august), s cieľom riešiť naliehavé výzvy pre zelenú transformáciu Európy. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2023.

Lab2Market je program s cieľom mentorovať študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia pri vývoji inovatívnych riešení v sektore nerastných surovín. Program umožňuje budúcim podnikateľom založiť novú firmu, vytvárať pracovné miesta a komercializovať nové technológie. Prihlásiť sa môžete do 21. apríla 2023.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia, top