HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálne možnosti kaskádových grantov – január 2021

Aktualita

Úspešnosť získania podpory v rámci Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa v niektorých schémach pohybuje len na úrovni 2-3% (napr. posledné uzávierky schémy EIC Accelerator). Aj toto je jeden z dôvodov pre to, aby sa slovenské firmy, či iní oprávnení žiadatelia začali vo väčšej miere zapájať do tzv. kaskádových grantov programu, v ktorých nie je až taká veľká konkurencia a sú administratívne veľmi jednoduché a rýchle. Kaskádové granty poskytujú už bežiace projekty programu Horizont 2020 a je potrebné sa o ne uchádzať podaním žiadosti na jednotlivých webových stránkach týchto projektov v termínoch jednotlivých výziev.

V priloženom súbore vám prinášame prehľad aktuálne otvorených výziev ku koncu januára 2021, ktoré majú termíny uzávierok v prvom kvartáli roku 2021 a môžu sa ich zúčastniť aj slovenské subjekty. Viaceré z nich sa uzatvárajú už začiatkom februára 2021.

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

Viac informácií o tom, čo sú kaskádové granty nájdete v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Aktualizované: 27.1.2021, zdroj: webové stránky projektov, autor: lda