HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizovaný zoznam cien programu Horizont 2020

Aktualita

Zaujímavou i keď u nás pomerne málo známou možnosťou financovania výskumu a inovácií sú Ceny programu Horizont 2020 (Horizon Prizes), označované aj ako “inducement prizes”. Ceny ponúkajú hotovostné prostriedky pre tých, ktorí navrhnú najefektívnejšie riešenie problému. Vyhlasujú sa v úzko vymedzených oblastiach týkajúcich sa aktuálnych spoločenských výziev a ponúkajú financovanie typicky od 1-5 mil. eur. Každá cena má špecifický rozpočet, termín otvorenia výzvy ako aj uzávierky predkladania návrhov.

Ako Ceny programu Horizont 2020 fungujú:

  • najskôr je definovaná technologická alebo spoločenská výzva, pre ktorú nebolo nájdené žiadne riešenie;
  • definuje a vyhlási sa cena za dodané prelomové riešenie;
  • stanovia sa kritériá, ktoré poskytnú informácie o tom, čo musí riešenie dokázať;
  • spôsoby na dosiahnutie riešenia nie sú vopred stanovené, čo ponecháva účastníkom úplnú slobodu pri návrhu najsľubnejšieho a najefektívnejšieho riešenia.

Nižšie nájdete pripravované i uzavreté ceny programu.

Zoznam uzávierok pre Ceny Horizont 2020: Čítajte ďalej a nájdite si svoju súťaž