HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizovaný pracovný program pre misie

Aktualita

Európska komisia zverejnila 15. decembra 2021 aktualizovaný pracovný program pre výskumno-inovačné misie, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Nové výzvy v rámci misijných oblastí budú vyhlásené už 22. decembra 2021, ďalšie v januári 2022, s najbližšími uzávierkami marec- apríl 2022.

Ich prehľad nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Európska komisia v súvislosti s aktualizáciou pracovného programu pre misie organizuje informačné dni, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. januára 2022. Viac informácií.

Kontakty na Slovensku – jednotlivé NCPs pre príslušnú misiu

15.12.2021, mit