HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizovaný pracovný program pre Civilnú bezpečnosť pre spoločnosť

Aktualita

Prijatie dodatku k „hlavnému“ pracovnému programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 pre klaster 3 a ďalšie úpravy.

Európska komisia prijala zmenu „hlavného“ pracovného programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 pre klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť, kde je doplnenie tém a ďalšie úpravy.
Boli publikované texty dodatku k pracovnému programu a tie sú dostupné na FTO portáli v referenčných dokumentoch.
Aktualizované nové výzvy a témy sú zverejnené a dajú sa vyhľadať, aj keď otvorenie plánovaných výziev sa predpokladá až 29. júna 2023.

Mariya Gabriel, komisárka EK pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Zvýšenie odolnosti Európy a pripravenosť na krízy je pre všetkých európskych občanov mimoriadne dôležité. Svoj záväzok demonštrujeme investovaním ďalších 50 miliónov eur do výskumu a inovácií na podporu Civilnej bezpečnosti pre spoločnosť.

Aktualizovaný Pracovný Program 2023 – 2024: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Zdroj: EK, 4. 4. 2023, mak/kas