HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizovaná verzia najčastejšie kladených otázok pre EIC Pilot

Aktualita

24. októbra bola publikovaná aktualizovaná verzia najčastejšie kladených otázok pre pilotnú iniciatívu Európskej inovačnej rady. Zmeny sa týkajú vyjasnenia hodnotenia úrovne TRL ako aj definície stupňa TRL 9, možností pre súčasných príjemcov žiadať o zmiešané financovanie, podrobnejších informácií ohľadom obsahu pracovných balíkov a prezentácie pre osobné pohovory, štruktúry EIC fondu, typov investorov, procesu due dilligence a i.

Konkrétne zmeny (v pôvodnom znení):

 • Q 24 regarding TRL 9 definition
 • Q 30, 32, 49 regarding possibility for current beneficiaries to request blended finance
 • Q 35, 36 clarification on TRL assessment
 • Q 46 additional information on what to include in work packages and pitch deck
 • Q 78 clarity regarding possible requested amounts
 • Q 89 Additional information on EIC fund structure
 • Q 96 more information on convertible loan conditions
 • Q 106 more explanation on type of investor EC will be
 • Q 108 Additional information on stakes
 • Q 109 more explanation on due diligence
 • Q 129 explanation of FDI
 • Addition of hyperlinks throughout

Aktuálna verzia FAQ je k dispozícii v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch/FAQ.

Zdroj: EK, zverejnené 30.10.2019, autor: lda