HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizovaná správa a platforma pre vodíkové údolia

Aktualita

V súvislosti s uplynulým 13. stretnutím ministrov pre čistú energiu – Clean Energy Ministerial v Pittsburgu (21. – 23. september 2022), pripravil Spoločný podnik pre čistý vodík aktuálne informácie o vodíkových údoliach a platforme pre vodíkové údolia, s názvom „Mission Innovation Hydrogen Valley Platform„, ktoré sa zameriavajú na úlohu vodíkových údolí pri odblokovaní nového vodíkového hospodárstva. Správa sumarizuje súčasný vznikajúci trh s vodíkom a predstavuje poznatky o vodíkových údoliach z celého sveta.

Platforma pre vodíkové údolia si dáva za cieľ predstaviť vodíkové vlajkové projekty, ktoré sa realizujú po celom svete. Predstavuje cenný zdroj informácií pre tvorcov nových projektov v tejto oblasti.

Updated report
  • Platforma Mission Innovation Hydrogen Valley Platform – H2V Platform

Zdroj: CH JU, 28.9.2022, mit