HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktualizácia Pracovného programu pre oblasť SC3

Aktualita

Dňa 25. marca 2020 bola schválená aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 na záverečné obdobie sedemročného rámcového programu.

Tematická oblasť/časť Pracovného programu  „Secure, Clean and Efficient Energy“ je už uverejnená na portáli Funding & Tender Opportunities Portal.

Časť Pracovného programu „Cross-cutting Activities“, kde sú na rok 2020 2 témy (topics) z oblasti Batérie novej generácie (LC-BAT-8-2020 a LC-BAT-9-2020) a ďalšie 2 témy (LC-SC3-CC-9-2020 a LC-SC3-NZE-5-2020) finančne podporené z finančného rozpočtu Pracovného programu SC3 bola aktualizovaná a zverejnená rovnako na portáli Funding & Tender Opportunities Portal.

Pre ľahšiu orientáciu uvádzame zoznam tém (topics), ktoré budú od 5. mája 2020 otvorené na predkladanie projektových návrhov. Všetky témy sú jednokolové. Konečný termín na predkladanie projektov Európska komisia stanovila na 1. septembra 2020.

Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Call name: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY

Topic ID:Topic name:ToABudget M€
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition   RIA10.00
LC-SC3-CC-7-2020European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024)RIA5.00
LC-SC3-ES-13-2020Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with IndiaIA9.00
LC-SC3-NZE-6-2020Geological Storage PilotsRIA14.00
LC-SC3-RES-20-2020Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region)IA10.00
LC-SC3-RES-25-2020International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels  RIA5.00
LC-SC3-RES-3-2020International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storageRIA10.00
LC-SC3-RES-34-2020Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central AsiaIA10.00
LC-SC3-RES-36-2020International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy  RIA5.00
LC-SC3-SCC-2-2020Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitionsERA-NET-Cofund5.00

Call ID: H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020

Call name: COMPETITIVE, LOW CARBON AND CIRCULAR INDUSTRIES

LC-SC3-CC-9-2020Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion   IA14.00
LC-SC3-NZE-5-2020Low carbon industrial production using CCUSIA15.00

Zdroj F&T Opportunities Portal, 6.4.2020, mit