HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

3. Vodikový workshop

Aktualita

Dňa 24.6.2021 sa konal 3. vodíkový workshop, ktorého cieľom bolo, aby sa vodík začal vyrábať a etablovať na Slovensku. Na workshope vystúpil aj minister Sulík, ktorý vysvetľoval, prečo vodík bude kľúčový v boji proti klimatickým zmenám. Poukázal na fakt, že do roku 2050 by Slovensko malo byť uhlíkovo neutrálne. Tiež bola schválená národná vodíková stratégia. Na druhej strane dodáva, že táto technológia je ešte nerozvinutá a je málo pravdepodobné, že by vodíkové autá boli v budúcnosti výrazne zastúpené. Zároveň ale dodal, že je to dobrý začiatok.

V tomto článku nájdete podrobný opis, čo sa dialo na 3. vodíkovom workshope. V prípade, že by ste len chceli vedieť, čo priniesol tento workshop, kliknite na odkaz: https://eraportal.sk/aktuality/co-priniesol-3-vodikovy-workshop/

1.Blok – Plány stratégie a politiky

Ľudovít Paulis –  vo svojej prezentácii ukázal spôsob financovania v akčnom pláne. Tiež predstavil rôzne štátne dokumenty.

Juraj Droba –  priblížil plány v oblasti vodíka v rámci Bratislavského kraja. Momentálne 73% ľudí používa osobnú dopravu a iba 27% používa MHD. Plán je, aby do roku 2050 tento pomer bol 50-50. Tiež uviedol, že v MHD budú používané  vozidlá na vodíkový pohon. Bol by to spôsob, ako bojovať proti znečisteniu ovzdušia. Poukázal na štatistiku, že Bratislavský kraj tvorí 40% emisií v oblasti automobilovej dopravy v rámci Slovenska. 

Jozef Viskupič, župan Trnavského kraja – dodal, že Trnavský kraj bude schopný poskytovať kapacity v oblasti výroby vodíka. Tiež dodal, že bola schválená nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy, ktorej cieľom je podpora elektromobilov a tiež zavádzanie vodíka vo verejnej doprave. Na konci poukázal na dva problémy – autobusy na vodík budú zo začiatku drahšie a samosprávne kraje potrebujú vyššie kompetencie a financie, aby dosahovali stanovené ciele. 

Pavol Pleva – zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry poukázal na fakt, že Slovensko nedosahuje vytýčené ciele do 2030. 

Matúš Muron, analytik v Hydrogen Europe – dodal, že hlavný problém sú chýbajúce právne predpisy. Na to, aby sa vodík implementoval, treba odstrániť prekážky pri investíciách do vodíka a vytváranie rovnakých podmienok pre vodík ako pri iných technológiách. Tiež dodal, že implementácia vodíka bude prebiehať vo viacerých fázach: V počiatočnej fáze je treba dosiahnuť cieľ 1 milión ton do roku 2024. V tejto fáze bude kľúčová finančná pomoc zo strany štátu.  Vo fázy rozbehu bude treba vybudovať infraštruktúru. V poslednej fáze sa vodík stane komoditou a bude bežne obchodovaný na burze. Pripustil aj možnosť miešania vodíka so zemným plynom v prípade, že nebude dostatočne vybudovaná infraštruktúra. Na konci dodal, že náklady na výrobu vodíka sa budú neustále znižovať.

Patrick Cnubben,  z projektu Heavenn – nám ukázal dobrý príklad z praxe – vodíkové údolie na severe Holandska. Ak by ste mali záujem, môžete si prečítať viac o projektu Heavenn na stránke: https://www.newenergycoalition.org/en/hydrogen-valley/

2. Blok  – Projekty

Branislav Hatala – nám ukázal spôsob výroby vodíka cez elektrolýzu. Takýto spôsob výroby vodíka je však energeticky náročný – spotrebuje veľa elektriny. Spôsob ako vyrobiť vodík oveľa efektívnejším spôsobom sa dá aj cez vysokoteplotné reaktory. 

Martin Kečkeš – zo Slovenskej plynárenskej spoločnosti poukázal na hlavnú výhodu vodíka. Na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov je flexibilný a dá sa ľahko skladovať. Napríklad veterné elektrárne sú najviac výkonné v zimných mesiacov a naopak slnečné elektrárne sú najviac výkonné v lete a najmenej v zime. Tiež existuje aj 2-týždňové obdobie, kedy ani nefúka ani nesvieti slnko. Na druhej strane sa dá vodík využiť kedykoľvek a dá sa aj skladovať. 

Martin Rybanský – nám predstavil projekt nasadzovania autobusov na vodík do MHD. Na rozdiel od elektrických autobusov majú vyšší dojazd. Na druhej strane sú drahšie. Bratislavská MHD zakúpi dokopy 40 autobusov na vodík, ktoré budú premávať na linke č. 50. 

Roman Sporina, z Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska – nám predstavil, kde sa dá vodík najefektívnejšie využiť– hlavne vlaky, SUV autá a regionálne vlaky. Tiež poukázal na fakt, že výroba je energeticky veľmi náročná a upozornil na možný blackout. 

3. Blok

V poslednom bloku nasledovali krátke prezentácie na témy ako čerpacie stanice v Japonsku alebo dron poháňaný vodíkom.