HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Akreditácia na Erasmus: nová brožúra

Aktualita

Erasmus accreditation - Publications Office of the EU

Potrebujete porozumieť akreditácii programu Erasmus? Získajte novú brožúru. Akreditácia Erasmus je spôsob prístupu k činnostiam v oblasti mobility v rámci nového programu Erasmus +. Akreditácia je ako členská karta pre organizácie, ktoré chcú využívať aktivity spojené s mobilitou programu Erasmus.

Akreditácia pokrýva:

  • vzdelávanie dospelých (VD)
  • odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)
  • školské vzdelávanie (ŠV)

Nová brožúra je k dispozícii v 23 jazykoch pre potenciálnych príjemcov – organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o financovanie z programu Erasmus. Vysvetľuje, ako funguje akreditácia, kto môže požiadať a aké sú výhody.

Program Erasmus +, ktorý bol zahájený v roku 2014, vytvoril množstvo príležitostí na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytol účastníkom cenné zručnosti a skúsenosti a pomohol modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a prácu s mládežou v celej Európe. Nový program (2021 – 2027) má byť ešte inkluzívnejší, prístupnejší a udržateľnejší.

Medzi dôležité ciele patrí podpora digitálneho prechodu v európskom vzdelávaní a pomoc pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru. Na dosiahnutie týchto cieľov bol nový program navrhnutý tak, aby bol pre organizácie ľahší ako kedykoľvek predtým.

Erasmus accreditation

Zdroj: EK, zverejnené: 9.11.2020, autor: rpa