HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako sú na tom slovenské firmy v programe Horizont 2020?

Aktualita

Doposiaľ majú slovenské firmy v projektoch Horizont 2020 už 147 účastí a čerpajú 46% príspevku SR. Hrajú tiež prím v príspevku na organizáciu. Z nich je až 53 malých a stredných podnikov, z ktorých 11 uspelo v schéme SME Instrument. Pozrite si, ktoré sú úspešné slovenské MSP a TOP  50 všetkých účastníkov.

 

Súhrnné štatistiky účasti SR v programe Horizont 2020 (údaje sú k októbru 2018):

  • 379 účastí (0,41% z celkových účastí programu)
  • 158 účastníkov zo SR
  • celkový príspevok pre slovenské organizácie 85,14 mil. € (0,25% z alokovaných prostriedkov EÚ)
  • účasť MSP predstavuje 25% (95 účastí, príspevok 17,73 mil. €, 53 jednotlivých firiem – zoznam je uvedený nižšie)
  • 44 projektov je koordinovaných slovenskými organizáciami
  • 11 slovenských firiem (MSP) doposiaľ uspelo v schéme SME Instrument (zoznam firiem)
  • 3 slovenskí účastníci uspeli v schéme Fast Track to Innovation (zoznam účastníkov)

Rozdelenie finančného príspevku a účastí medzi jednotlivé typy účastníkov zo SR (kliknite na obrázok pre detailnejší náhľad):