HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako sa zapojiť do európskej univerzitnej aliancie: buď veľký a náročný na výskum

Aktualita

Európska Iniciatíva univerzít. Zdroj: https://www.europarl.europa.eu

Podľa novej správy je pravdepodobnejšie, že veľmi veľké univerzity a univerzity s intenzívnym výskumom budú vybrané a financované v rámci iniciatívy European University Alliance.

V prvej aliančnej výzve, ktorá sa začala v roku 2019, univerzity, ktoré boli s väčšou pravdepodobnosťou vybrané, mali tiež tendenciu mať viac ako 75 rokov a ponúkali programy vo viac ako ôsmich disciplínach.

Geografia bola tiež dôležitá – do istej miery – s inštitúciami v severnej a južnej Európe, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou pripojili k úspešnej univerzitnej aliancii.

Na čom ďalej nezáležalo? Rozdelenie študentov do programov v rôznych odboroch. To znamená, že univerzity s vysokým percentom študentov inžinierstva nemali väčšiu šancu získať finančné prostriedky ako tie, ktoré sú náročné na humanitné vedy.

1. Výzva: Pravdepodobnosť byť súčasťou vybranej a financovanej aliancie vzhľadom na množstvo inštitucionálnych charakteristík. Zdroj: https://sciencebusiness.net

V druhej výzve na predkladanie návrhov, ktorá bola vyhlásená v roku 2020, boli trendy podobné, ale disciplinárne zameranie sa viac presadilo, pričom je väčšia pravdepodobnosť, že súčasťou vybranej a financovanej aliancie budú univerzity náročné na inžinierstvo. Najstaršie európske univerzity, ktoré majú viac ako 150 rokov, mali tiež väčšiu šancu získať financovanie.

2. Výzva: Pravdepodobnosť byť súčasťou vybranej a financovanej aliancie vzhľadom na množstvo inštitucionálnych charakteristík. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Po troch kolách výziev teraz EÚ financuje 44 nadnárodných univerzitných aliancií zahŕňajúcich 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 31 krajinách, ktoré testujú nové prístupy k spolupráci.V súčasnosti je otvorená štvrtá výzva programu Erasmus+ na vytváranie aliancií s rozpočtom 387,2-milióna EUR.

Viac informácií:

The European Universities Initiative: first lessons, main challenges and perspectives

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 2. 2. 2023, autor: rpa