HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODCAST: Ako sa vyznať vo finančných pravidlách projektov?

Aktualita

Vo finančných pravidlách sa iba málokto vyzná „na sto percent“. Platí to dokonca aj v prípade, keď hovoríme o skúsených projektových manažéroch. Finančné otázky vznikajú práve kvôli rôznorodosti projektov a jednotlivých situácií, ktoré sa vyskytnú počas implementácie projektov.

Počúvajte a získajte prehľad vo finančných základoch projektov

  • aký typ žiadateľa môže žiadať o financovanie projektov z programu Horizont Európa a v akej miere?
  • aké sú hlavné rozdiely (novinky) v pravidlách Horizont Európa oproti minulému programu Horizont 2020?
  • s akými nákladovými kategóriami sa môžete v projektoch Horizontu Európa stretnúť?
  • aké sú najčastejšie chyby a nedostatky, ktoré projektoví manažéri robia?
  • ako si v rámci pravidiel zabezpečiť vyššiu mzdovú sadzbu v projekte?
  • naozaj k rozpočtu získam ešte 25 % režijných nákladov, ktoré audit nebude skúmať?

Vypočujte si podcast o finančných pravidlách v programe Horizont Európa, ktoré Vám v detailoch vysvetlí Peter Beňo – Národný kontaktný bod (NCP) pre program Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu.

Podcast nájdete na spriaznenom webe Grantup.

Zdroj: Grantup, 1.8.2021