HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako sa vyhnúť chybám pri vykazovaní personálnych nákladov?

Aktualita

Európska komisia pravidelne organizuje v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre právne a finančné otázky pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie informačné akcie, na ktorých vysvetľuje a radí príjemcom grantov z tohto programu, ako správne implementovať projekty z finančného hľadiska.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorý presunul takmer všetky fyzické podujatia do online priestoru zorganizovala Európska komisia v decembri 2020 webinár pre riešiteľov projektov programu Horizont 2020 (najmä malé a stredné podniky a nováčikovia) na tému ako sa vyhnúť chybám pri vykazovaní personálnych nákladov vo svojich projektoch. O problémoch s vykazovaním personálnych nákladov a s tým súvisiacimi odporúčaniami, ktoré EK pravidelne aktualizuje, sme písali v tejto aktualite.

Všetky prezentácie z webinára nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: EK, zverejnené: 19.1.2021, autor: lda