HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020- 4.3.2015, Bratislava

Aktualita

Dňa 4.3.2015 sa uskutoční seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu“ od 13:00 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave. Účasť na seminári predpokladá základnú znalosť Horizontu 2020.

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a 

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Seminár pokračuje po doobedňajšom seminári o projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument) a je potrebné sa registrovať na každé podujatie zvlášť.

 

Seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu“ plánujeme uskutočniť v druhej polovici mája v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

Informácie budú zverejnené na tejto stránke v časti ,,Aktuality“. V prípade skoršieho termínu uzávierky pre podanie návrhov nás prosím neváhajte kontaktovať so žiadosťou o konzultáciu.

Program môžete násjť tu.

 

Prezentácie:

Impact – Europa 2020

Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu

Open Access

Komunikácia a marketing v Horizonte 2020

Diseminácia a využívanie výsledkov

  

podujatia/Vyber_foto_na_web_z_Info_dni/Ako_pisat_navrh_projektu_BA_04032015.JPG alt=“Ako pripravit navrh projektu v H2020 “ title=“Ako pripravit navrh projektu v H2020 “ />