HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila implementáciu cieľov udržateľného rozvoja vo vašom regióne alebo meste?

Aktualita

Vidíte spôsoby, ako môže územný prístup k cieľom udržateľného rozvoja pomôcť regiónom a mestám dosiahnuť dlhodobé oživenie?

Máte odpovede na tieto otázky? Podeľte sa o ne v spoločnom prieskume s OECD Centrom pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá.

Vaše poznatky pomôžu rozšíriť záväzok regiónov a miest k cieľom udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDG) a poskytnú pokyny, ako tieto SDG použiť na návrh a implementáciu ich stratégií obnovy.

Termín: 18. jún 2021

K dispozícii v 23 jazykoch EÚ.

Viac informácií:

SDGs as a framework for COVID-19 recovery in cities and regions – A survey of the European Committee of the Regions

How has the EU progressed towards the Sustainable Development Goals?

May be an image of text

Zdroj: EK, zverejnené: 17. 6. 2021, autor: rpa