HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku

Aktualita

Vydavateľstvo Mafra Slovakia, denník Hospodárske noviny a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na HN CLUB na tému „Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku?“, ktorý sa uskutoční 11. apríla v Primaciálnom paláci o 14.00 hod.

 

  1. Inovácie a Európa. Európa v konkurencieschopnosti a inaktívnosti začína zaostávať. Aké inovácie EÚ chce a aké by mala podporovať? V rámci horizontu 2020, Európska komisia spustila nový finančný nástroj – Európska rada pre inovácie (EIC). Aká je jej úloha? Čo tento nástroj môže znamenať pre Slovensko a ako ho môžu využiť slovenskí výskumníci a firmy?

 

  1. Inovácie a inovatívne firmy. Ako hodnotia inovatívne firmy existujúce možnosti podpory na EÚ – napr. EIC, či národnej úrovni? Čo chýba? Aké zaujímavé a dôležité riešenia sa už realizujú alebo môžu realizovať na Slovensku? Ako je možné vybudovať úspešnú firmu založenú na prelomových inováciách?

 

  1. Inovácie a Slovensko. Ako Slovensko podporuje inovácie a kde sú naše rezervy? Ako podporovať inovácie v krajine s málo efektívnou verejnou správou? Ako sa zmení naša situácia aj naša situácia do roku 2020? Ako efektívne využívať finančné nástroje aj na EÚ úrovni? V ktorých oblastiach má Slovensko najväčší investičný potenciál a ako môže zmeniť inovatívny potenciál batériová aliancia? Konkrétne case studies, ktoré dávajú návod na lepšiu podporu inovácií u nás.

 

Rečníci:

 

Jean-David Malo, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, Európska komisia

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Igor Kočíš, CEO GA Drilling

Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Horizont 2020 NCP

 

 

Predbežný časový harmonogram:

 

13.30 registrácia

14.00 panelová diskusia

15.30 občerstvenie a networking

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte na hnclub@mafraslovakia.sk do pondelka, 8.4. 2019.