HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako môžu misie EÚ prispievať k dosahovaniu politických priorít Európskej komisie?

Aktualita

Dňa 11. februára 2022 bol zverejnený dokument, ktorý ilustruje, ako môžu misie EÚ podporiť kľúčové politické priority Komisie, a to primárne v súvislosti s digitálnou transformáciou, európskou územnou, mestskou a regionálnou agendou a Európskou zelenou dohodou.

Cieľom dokumentu je poskytnúť informácie a odpovede na otázky:

  • Aká je rola misií EÚ v transformačnej agende (najmä digitálna a zelená transformácia), ktorú vykonáva Európska komisia?
  • Ako môžu predmetné misie konkrétne prispieť k plneniu strategických priorít Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä k digitálnej a územnej agende a k Európskej zelenej dohode?
  • Ktoréhorizontálne faktorypomôžu misiám EÚ uspieť?

Analýza ukazuje, že misie EÚ budú kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie vytýčených priorít a konceptov Komisie, práve s ohľadom na silný rozmer spolupráce medzi jednotlivými aktérmi. Je to dané tým, že misie EÚ budú motorom spolupráce naprieč rôznymi sektorovými politikami, vládnymi aktérmi, zainteresovanými stranami a spoločnosťou ako takou.

 Viac informácií:

Zverejnené 24.2.2022, slord