HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aké sú Vaše názory a námety pre budúci program Horizon Europe?

Aktualita

online-prieskume, ktorý bol otvorený do 17. novembra 2019 ste mohli vyjadriť svoj názor na revidovanú verziu dokumentu Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.

Odôvodnenie:

V procese strategického plánovania programu Horizon Europe sú zahrnuté dve „co-design aktivity v období júna 2019 a októbra 2019.

  1. Webový prieskum (otvorený pre celý svet) poskytol viac ako 6 806 odpovedí a názorov (od 28. júna do 4. októbra 2019),
  2. Počas interných mítingov a rokovaní medzi jednotlivými direktoriátmi EK a rokovaní s temer 4 000 „stakeholdermi“ a počas European Research and Innovation Days (24. – 26. 9. 2019) bolo získané ďalšie množstvo podnetov a námetov,
  3. Toto úsilie je zhrnuté v dokumente „report on the co-design activities“ a revidovanej verzií základného dokumentu „Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe“.
    Tento dokument je základom poslednej webovej fázy, ktorá končí 17. novembra 2019.

Využite túto príležitosť spoluvytvárať budúci program Horizont Europe.

Ďalšie informácie

11.11.2019, duj