HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Akcie Marie Sklodowska – Curie: 80 miliónov na podporu 4 000 výskumných pracovníkov a inovátorov

Aktualita

Európska komisia  vybrala 74 nových konzorcií na podporu medzinárodnej a medzisektorovej spolupráce v rámci výzvy na predkladanie návrhov MSCA RISE 2020 . Vo výzve uspeli aj slovenské subjekty: Powertech s.r.o ako koordinátor projektu a DANUBIA Nano Tech s.r.o  a Univerzita Komenského ako projektoví partneri.

Výskumní pracovníci a inovátori budú spolupracovať vo všetkých vedných odboroch a disciplínach pri riešení globálnych výziev, akými sú zmena podnebia, pandémia COVID-19 a digitalizácia. Napríklad projekt – „eUMaP“ vyvíja platformu pre miestne a verejné orgány na lepšie plánovanie a riadenie ponuky a dopytu vo verejných službách (energie, voda, odpad, telekomunikácie atď.)

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Výmeny v oblasti výskumu a inovácií, ako je napríklad program MSCA RISE, umožňujú výskumníkom spolupracovať s kolegami z celého sveta. Podporou ich kreativity a podnikania im pomáhame pri špičkovom výskume inovatívnych produktov a služieb, ktoré sú dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Prajem všetkým 74 konzorciám, ktoré sme si dnes vybrali, veľa úspechov v ich projektoch.“

Schéma MSCA RISE podporuje medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zdieľania poznatkov a myšlienok z výskumu až na trh v rámci Európy i mimo nej. Asi 823 organizácií (vrátane 117 malých a stredných podnikov) zo 137 krajín si vymení okolo 4 000 zamestnancov, aby sa zapojili do výskumných a inovačných aktivít vo všetkých vedeckých doménach.

Výmenné pobyty sú určené výskumným pracovníkom na doktorandskej úrovni, postdoktorandom, ako aj technickým,  riadiacim a administratívnym pracovníkom.

Zoznam financovaných projektov

Zdroj: EK, zverejnené 16. 9. 2020, ivh