HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ak Parkinson začína v čreve, je šanca stopnúť ho skôr, než príde do mozgu

Aktualita

Biochemička Alžbeta Kráľová Trančíková v laboratóriu za mikroskopom. Zdroj: Agentúra Null.
Alžbeta Kráľová Trančíková

Alžbeta Kráľová Trančíková získala ocenenie L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede za projekt zameraný na vývoj včasnej a presnej diagnostiky Parkinsonovej choroby. Venuje sa mu v Martinskom centre pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK a súčasne v Neuroimunologickom ústave SAV v spolupráci s Neurologickou klinikou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Projekt L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede vo svete bol založený v Paríži v roku 1998. Vznikol s cieľom oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich práce na spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do vyše stovky krajín a vyznamenal viac než 3 600 vedkýň. Na Slovensku sa tento rok realizoval už po piaty raz.

Viac v rozhovore s Alžbetou Kráľovou Trančíkovou

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa