HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

AGRA 2022 & Business Matchmaking Event

Aktualita

Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh AGRA 2022, zameraný na tradičnú kvalitu a inovácie v agropotravinárskom sektore v dňoch 20. až 25. augusta 2022 už po 60. krát privíta vystavovateľov a návštevníkov.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0804_OBR_.jpg

AGRA prezentuje slovinské a európske poľnohospodárstvo a zároveň vytvára víziu jeho ďalšieho rozvoja.

AGRA 2022

  • významne podporuje život vo vzťahu k pôde
  • ponúka inovácie v oblasti poľnohospodárskej mechanizácie a vybavenia, digitalizácie a ekologického prístupu k výrobe potravín
  • zasadzuje sa za potravinovú bezpečnosť, šetrné hospodárenie s lesmi a vodnými zdrojmi, zachovanie biodiverzity, ale ja prevenciu pred dôsledkami klimatických zmien
  • podporuje obchodný a profesionálny úspech mnohých vystavovateľov a návštevníkov.

V rámci veľtrhu Vás Enterprise Europe Network, globálna sieť ponúkajúca podporu malým a stredným podnikom, pozýva na hybridné networkingové podujatie

Innovative Agriculture & Traveling Industry,

ktoré je vynikajúcou príležitosťou na prenos know-how do poľnohospodárskych podnikov a fariem, na výmenu skúseností a nadväzovania a utužovanie nových obchodných kontaktov.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 23. – 25. augusta 2022

Registrácia je otvorená do 19. augusta 2022

Viac informácií: Leták a pozvánka

Kontakt na Slovensku Matej Smrek, EEN

Zdroj: EEN SK, 1.8.2022, nakh