HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Absolvent UK získal prestížny ERC Grant

Aktualita

Peter Fabian, držiteľ prestížneho grantu Európskej rady pre výskum (ERC). Zdroj: https://uniba.sk

Peter Fabian, absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, získal nedávno prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC). Realizovať ho bude na Masarykovej univerzite v Brne.

Peter Fabian pochádza zo Spišskej Starej Vsi. O chémiu a biológiu sa zaujímal od detstva, vybral si preto štúdium biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Magisterský titul získal v roku 2010. Počas štúdia ho podľa jeho slov najviac formoval profesor Anton Horváth, u ktorého písal diplomovú prácu zameranú na procesy v patogénoch, ktoré spôsobujú spavú chorobu. „Moji pedagógovia – dovolím si povedať, že mentori – z UK ma povzbudzovali k odvážnym rozhodnutiam,“ uviedol Fabian.

Pre doktorát si vybral Karlovu univerzitu v Prahe, kde sa začal venovať vývojovej a evolučnej biológii. Ako post-doc pôsobil na Univerzity of Southern California v USA. Od roku 2022 pracuje v Brne na oddelení fyziológie a imunológie živočíchov na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Vedie tiež Centrum pro biológiu kmeňových buniek, ktoré patrí medzi tzv. centrá Dioscuri, ktoré v strednej a východnej Európe podporuje nemecká Spoločnosť Maxa Plancka.

Peter Fabian vo výskume ocenenom vlani v jeseni ERC Grantom skúma úplne nový typ buniek, ktoré pravdepodobne zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní homeostázy a metabolizmu kostrových kmeňových buniek. Dôležitú úlohu pri jeho výskume majú drobné rybky danio pruhované. Na ich kostrovej sústave sleduje mechanizmy vzniku najrôznejších typov buniek, ktoré napomáhajú vytváraniu a fungovaniu zložitých orgánov v tele stavovcov. V dlhodobom horizonte môže tento výskum prispieť k lepšiemu pochopeniu toho, ako sa regenerujú kosti. V budúcnosti tak podľa neho budeme môcť lepšie cieliť liečbu a starostlivosť o kosti a chrupavky. Pre svoj výskum ocenený ERC grantom už Peter Fabian zostavil medzinárodný tím. Medzi členmi sú aj dve Slovenky, jedna z nich, doktorka Petra Čermáková, je tiež absolventkou UK v Bratislave.

Profesora Antona Horvátha z Katedry biochémie PriF UK úspech jeho bývalého študenta veľmi teší. „Bol to už vtedy, pri písaní diplomovky, veľmi tvorivý študent, jeden z najsamostatnejších, akých som mal. Dodnes sme v kontakte,“ uviedol prof. Horváth. O svojom výskume na rybičkách danio mal dr. Fabian na PriF UK už dve prednášky v rámci cyklu Kuželových seminárov, prvú v roku 2019, počas svojej návštevy ešte z USA, druhú v novembri 2023.

Podľa Petra Fabiana je pre mladých vedcov a vedkyne prínosom, ak počas svojej výskumnej kariéry spoznajú viaceré pracoviská. „Poznanie morálky, etiky a emócií z iných pracovísk často prináša kritické podnety k našej práci. Či to, čo robíme alebo ako to robíme, sa nedá urobiť lepšie alebo inak. Má to aj spoločenské benefity, ako spoznávanie iných kultúr, prírody a prostredníctvom toho aj seba samých,“ dodal ocenený výskumník.

Peter Fabian realizuje svoj výskum na Masarykovej univerzite v Brne. Zdroj: https://uniba.sk

V grantovej súťaži tento rok uspelo 400 mladých výskumníkov z 24 krajín Európy, ktorí si medzi sebou rozdelia spolu 628-miliónov EUR. Individuálne granty do výšky 1,5-milióna EUR umožnia prijímateľom vytvoriť si vlastný výskumný tím a venovať sa unikátnemu výskumu na obdobie až piatich rokov.

Celkovo mladí vedci podali 2 696 žiadostí, čo znamená, že úspešnosť bola 14,8 %. Z toho 110 návrhov sa týkalo predmetov prírodných vied, 173 návrhov fyzikálnych a technických vied a 117 návrhov spoločenských a humanitných vied.

Viac informácií:

Peter Fabian’s project wins a prestigious ERC Starting grant

Zdroj: https://uniba.sk; https://www.sci.muni.cz, zverejnené: 25. 1. 2024, autor: rpa