HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

9 postdoktoranských pozícií sa otvára v Madride

Aktualita

Program pre postdoktorandské talenty „Postdoctoral Talent Attraction to the International Excellence Campus“ (CEI) UAM + CSIC – InterTalentum

InterTalentum druhá výzva na podanie žiadostí

 Universidad Autónoma de Madrid (UAM) spustila druhú medzinárodnú výzvu na predkladanie návrhov InterTalentum. Prostredníctvom tejto výzvy poskytuje UAM 9 postdoktorandských pozícií na 2 roky pre skúsených výskumníkov ľubovoľnej národnosti.
Cieľom je vybudovať mimoriadne priaznivé prostredie na prilákanie najtalentovanejších výskumných pracovníkov v štyroch oblastiach zamerania výskumu CEI UAM + CSIC:
– Biológia a biomedicína,
– Nanoveda, nanotechnológie a pokročilé materiály,
– Teoretická fyzika, počítačové vedy a matematika
– Spoločenské vedy, právne vedy a humanitné vedy.

 KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
Uplatňujú sa kritériá oprávnenosti pre akcie Marie Skłodowska-Curie. Žiadatelia musia spĺňať nasledujúce podmienky:
– Kandidáti musia mať doktorát alebo mať najmenej štyri roky skúseností s výskumom na plný úväzok,
– Kandidáti musia dodržať pravidlo mobility: v čase prijímania do zamestnania výskumní pracovníci nesmú mať bydlisko ani vykonávať svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium atď.) v Španielsku dlhšie ako 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred náborom.

Termín na predloženie návrhu: 25/05/2018 17:00 – Európa / Brusel.
Viac informácií o postupe predkladania a hostiteľských centrách nájdete na stránke v časti „Downloads“.
Tento výskumný projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci akčného koalídu Marie Sklodowska-Curie 2015, Projekt EÚ 713366 – InterTalentum.

 

Viac informácií: http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/intertalentum-posdoctoral-programme/home