Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemeckí kolegovia vydávajú „VDI Rearch“ o kultúre publikovania vedy

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Súčasné pravidlá a „obyčaje“ vedeckej a výskumnej práce nútia výskumníkov stále viac a viac publikovať v duchu hesla: Publish or perish“.

Uvádzajú sa však spravidla len “pozitívne“ výsledky resp. výsledky „úspešného“ výskumu. V súčasnej vedeckej kultúre tie „negatívne“ výsledky a slepé uličky často nie sú ani zverejnené ani diskutované.  To znamená, že sa strácajú mnohé cenné poznatky o dobrých nápadoch. 

Nemecká organizácia VDI Technologiezentrum GmbH urobila analýzu tohto stavu a na jej základe volá po zmene vedeckej publikačnej kultúry a vymenúva hnacie mechanizmy a možnosti, ktoré sa už objavujú v súvislosti s digitálnou transformáciou výskumu a vývoja. Vydala publikácia v nemeckom jazyku s názvom  „VDI Research – Vom Wert negativer Forschungsergebnisse“ s podtitulom „ Wissenschaftliche Publikationskultur im Wandel“.

Publikácie ja dostupná je na adrese Výskum VDI – hodnota negatívnych výsledkov výskumu.

Zdroj: VDI, 30.12.2020, duj via kas