HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nemeckí kolegovia vydávajú „VDI Rearch“ o kultúre publikovania vedy

Aktualita

Súčasné pravidlá a „obyčaje“ vedeckej a výskumnej práce nútia výskumníkov stále viac a viac publikovať v duchu hesla: Publish or perish“.

Uvádzajú sa však spravidla len “pozitívne“ výsledky resp. výsledky „úspešného“ výskumu. V súčasnej vedeckej kultúre tie „negatívne“ výsledky a slepé uličky často nie sú ani zverejnené ani diskutované.  To znamená, že sa strácajú mnohé cenné poznatky o dobrých nápadoch. 

Nemecká organizácia VDI Technologiezentrum GmbH urobila analýzu tohto stavu a na jej základe volá po zmene vedeckej publikačnej kultúry a vymenúva hnacie mechanizmy a možnosti, ktoré sa už objavujú v súvislosti s digitálnou transformáciou výskumu a vývoja. Vydala publikácia v nemeckom jazyku s názvom  „VDI Research – Vom Wert negativer Forschungsergebnisse“ s podtitulom „ Wissenschaftliche Publikationskultur im Wandel“.

Publikácie ja dostupná je na adrese Výskum VDI – hodnota negatívnych výsledkov výskumu.

Zdroj: VDI, 30.12.2020, duj via kas