HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

51 nových projektov získa podporu z H2020 v oblasti životného prostredia

Aktualita

Európska komisia vybrala z celkového počtu 141 predložených projektových návrhov 51 projektov, ktoré získajú približne 381,5 mil. EUR v rámci Spoločenskej výzvy Programu Horizont 2020 „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ a “Cross-cutting activities” (Prierezové činnosti).

Vo výzvach SC5 Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals a Building a low-carbon, climate resilient future: Climate action in support of the Paris Agreement bolo úspešných 41 projektov, ktoré získajú z rozpočtu programu H2020 podporu vo výške 286 mil. EUR.

Ďalších 10 projektov s podporou 95,5 mil. EUR bolo úspešných v hodnotiacom procese a odporučených na financovanie v rámci prierezovej výzvy H2020: Competitive, low carbon and circular industries.

Termín na predloženie projektových návrhov do druhej fázy vyššie uvedených výziev bol 3. september 2020.

V súčasnosti prebiehajú prípravy grantových dohôd s úspešnými žiadateľmi. Nové projekty sa začnú realizovať od júna 2021.

Zdroj: EASME, mit