HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výsledky výzvy MSCA ITN 2020 zverejnené

Aktualita

Výkonná vedecká agentúra (REA) vyhlásila výsledky výzvy MSCA Innovative Training Networks 2020 (ITN), ktorá podporí 147 projektových návrhov s rozpočtom  530 mil. Eur určených na odbornú  prípravu mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, centier a malých stredných podnikov.

Do sietí je zapojených 1373 organizácií vrátane 158 malých a stredných podnikov (MSP). Ich cieľom je ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom a súkromnom sektore a vyškoliť tvorivých, podnikavých a inovatívnych výskumných pracovníkov.

Vybrané projekty pokrývajú rôzne výskumné oblasti vrátane inžinierskych (31%), biologických (24%) a sociálnych vied (10%) a 114 európskych školiacich sietí (ETN), 21 industriálnych doktorátov (EID) a 12 spoločných doktorátov (EJD).

Zoznam úspešných projektov

Podrobnejšie informácie

MSCA Facebook

MSCA Twitter