HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

V druhej výzve v rámci COVID-19 bolo podaných 454 projektových návrhov

Aktualita

Druhá výzva na vyjadrenie záujmu pre inovatívne a rýchle riešenia súvisiace so zdravím s cieľom reagovať na COVID-19 a dosiahnuť rýchle výsledky pre spoločnosť v súvislosti s vyššou úrovňou pripravenosti zdravotníckych systémov.

Otvorenie výzvy: 19.5.2020

Uzávierka: 11.6.2020

Rozpočet: 122 000 000 00 EUR

Výzva na vyjadrenie záujmu H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 bola uzavretá vo štvrtok 11.6. 2020 a bolo podaných 454 projektových návrhov.

Členenie podľa témy:

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A: 36 návrhov projektov

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B: 221 návrhov projektov

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C: 162 návrhov projektov

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D: 21 návrhov projektov

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E: 14 návrhov projektov

Výsledky hodnotenia budú oznámená najskôr v auguste 2020.

Zdroj: EK, zverejnené 16. 6. 2020, ivh/kas