HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

42 projektov získa 70 mil EUR z poslednej výzvy H2020 Energy Efficiency Call

Aktualita

Do poslednej výzvy Programu H2020 zameranej na podporu energetickej efektívnosti (H2020-LC-SC3-EE-2020-2 Energy Efficiency Call) s druhou uzávierkou 10. septembra 2020 bolo v rámci 10 tém (topics) predložených rekordných 352 projektových návrhov!

Slovenskí žiadatelia sa zapojili do prípravy 22 projektových návrhov s počtom účastí 37. Slovenské subjekty sa uchádzali celkovo o vyše 5,3 mil. EUR.

Tieto projekty výrazne prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal), najmä podporou vlny obnovy (Renowation Wave), dekarbonizáciou európskeho energetického systému, zavedením inovatívnych riešení na zlepšenie energetickej účinnosti a zapojením zainteresovaných strán do prechodu na čistú energiu.

Žiadatelia boli minulý týždeň informovaní o výsledkoch hodnotiaceho procesu a v súčasnosti EASME pripravuje na podpis grantové dohody s úspešnými žiadateľmi. Predpokladá sa, že projekty sa začnú implementovať od mája 2021. Do realizácie projektov bude zapojených 387 medzinárodných tímov z 32 krajín sveta.

Medzi 42 schválenými projektami bude finančne podporených 5 projektov so slovenskou účasťou! Slovenské expertné tímy tak získajú na realizáciu projektových aktivít celkovo 1,426 mil EUR. Dokonca jeden projekt bude koordinovať slovenská spoločnosť. Úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme!

Zdroj: EASME, zverejnené 25.1.2021, mit