HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

4 excelentní výskumníci do Izraela

Aktualita

Univerzita Bar-Ilan hľadá 4 excelentných výskumných pracovníkov (ESR) do trojročného plne financovaného Ph.D. programu v Izraeli.

Požadovaný profil študentov je z nasledujúcich oblastí výskumu: psychológia, sociológia, sociálna psychológia, politológia, sociálna práca, ekonomika, klinická farmácia, inžinierstvo, dizajn, sociálne siete, geografia, ošetrovateľstvo, gerontológia, antropológia, právo a súvisiace oblasti.

Pozrite si popis projektu a zadanie.

Viac informácií nájdete tu https://docs.google.com/document/d/1fC1F0wKJtuQ0CLsPQhI8LybcGNYWgFHjOj9S6G4l6bU/edit#heading=h.4dbqh4nhabqa.