HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

35 nových projektov o priblížení vedy a spoločnosti podporí Horizont 2020

Aktualita

55,7 milióna EUR z programu Horizont 2020 pôjde na financovanie 35.nových projektov na vybudovanie účinnej spolupráce medzi vedou a spoločnosťou v oblastiach ako občianska veda, zodpovedný výskum a inovácie, otvorená veda, etika a rodová rovnosť.

Tieto nové projekty boli vybrané na financovanie z 262 návrhov predložených v 12 témach v poslednej uzávierke pre jednokolovú výzvu v oblasti Veda so spoločnosťou (SwafS), poslednú v rámci programu Horizont 2020. Z týchto 262 návrhov bolo až 253 oprávnených, hodnotené nezávislými odborníkmi.

Témy s najviac financovanými návrhmi sú: Výskumné inovačné potreby a zručnosti v oblasti doktorandských programov s vybranými 9 výskumnými projektmi; „Prístup zdola nahor na vybudovanie vedomostnej základne SwafS“ s 5 projektmi; a 4 projekty na tému „Praktická občianska veda a nepravá inovácia“.

Téma na podporu vykonávania plánov rodovej rovnosti vo výskumných organizáciách, s najväčším rozpočtom (9 miliónov EUR), bude financovať 3 výskumné projekty.

Grantové dohody sa začali pripravovať, ich podpisovanie príjemcami sa očakáva na jeseň. Projekty by mali začať s výskumom už v decembri 2020.

Cieľom projektov SwafS je dosiahnuť vedecké vzdelávanie pre všetkých, rodovú rovnosť v organizáciách, etiku a integritu začlenenú do výskumu, dôveryhodnú komunikáciu a nakoniec zabezpečiť, aby spoločenskí aktéri spolupracovali počas celého výskumného procesu. Oblasť SwafS je riadený Výkonnou agentúrou pre výskum.

Zdroj: EK, 1.8.2020, kas