HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

311 predložených návrhov v klastri 6

Aktualita

V reakcii na päť výziev s uzávierkou 15. februára 2022 v rámci klastra 6 a destinácií biodiverzita, obehové hospodárstvo a nulové znečistenie predložili žiadatelia 311 návrhov.

Návrhy prekračujú vyčlenený indikatívny rozpočet na krytie uvedených výziev 334 miliónov EUR trojnásobne.

Výsledky hodnotenia budú známe a úspešné projekty budú oznámené v máji 2022.

Financované projekty by mali začať svoj výskum od novembra 2022.

VýzvaPožadovaný rozpočet
v miliónoch eur
Počet
predložených
návrhov
Biodiverzita a ekosystémové služby – jednoetapová33652
Biodiverzita a ekosystémové služby – dvojetapová10521
Obehové hospodárstvo a sektory biohospodárstva – jednoetapová31161
Obehové hospodárstvo a sektory biohospodárstva – vojetapová65398
Čisté životné prostredie a nulové znečistenie33379
celkom1 738311

Žiadatelia pochádzali z 27 krajín EÚ a zo 60 krajín mimo EÚ.

Zdroj: EK, 25.2.2022, nakh