HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

30 rokov prelomových technológií v Európe

Aktualita

Už 30 rokov podporuje program Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (Future and Emerging Technologies – FET) európsku výskumnú a inovačnú komunitu pri zavádzaní a posilňovaní najsľubnejších budúcich technológií ďalšej generácie. Program sa vyvíjal v čase a položil základ pre schému, ktorá je dnes známa ako Pathfinder pre pokročilý výskum v Európskej inovačnej rade (EIC).

Tím platformy FETFX, ktorá združuje a propaguje projekty programu FET, publikoval brožúru, ktorá sumarizuje úspešné projekty a vplyv programu FET na politiku, inovácie, technologické trendy a profesie.

Publikácia Hlasy z budúcnosti – 30 rokov prelomových technológií v Európe

Viac informácií o schéme Pathfinder je k dispozícii v sekcii Inovácia v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: FETFX, zverejnené: 23.11.2020, autor: lda