HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

3. ročník súťaže Enviromesto

Aktualita

ilustračný obrázok

Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.

Prihlásené mestá zabojujú o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach:
• Prechod na zelené hospodárstvo (12)
• Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra (15)
• Ochrana ovzdušia (14)
• Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy (14)

Ambíciu stať sa víťazom súťaže a teda laureátom ocenenia Enviromesto 2021 má zapojením sa do všetkých súťažných oblastí jedenásť z nich. Vyhlasovateľom národnej súťaže Enviromesto je Ministerstvo životného prostredia. Ako zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý nad súťažou prevzal záštitu: „Rekordný počet prihlásených uchádzačov len podčiarkuje, že slovenské mestá si uvedomujú dôležitosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov lepší a zdravší život. Zároveň chcú kvalitné mestské prostredie, ktoré v konečnom dôsledku pomôže lepšie odolávať dôsledkom klimatickej krízy.“.

Registrácia do súťaže prebiehala od 1. júna do 31. júla 2021. Projektom a aktivitám, s ktorými sa mestá do súťaže prihlásili, dominujú cyklotrasy, kompostovanie či budovanie dažďových záhrad. Aktuálne sa pripravuje hodnotenie zapojených miest. O ocenených a víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Samotné hodnotenie má dve etapy. Ako priblížil Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je hlavným organizátorom súťaže: „Začiatkom septembra bude I. kolo hodnotenia, kedy sa na základe doručených prihlášok určia ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach. Koncom mesiaca sa potom v II. kole hodnotenia predstavia cez prezentácie aj samotné mestá, a na základe toho komisia určí víťaza. Zároveň bude môcť udeliť aj mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky.“ Počas posledného ročníka súťaže Enviromesto v roku 2019 sa mimoriadne ocenenie ušlo desiatke slovenských miest za vzorné aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia, napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí.

Titul Enviromesto 2021 je prestížne ocenenie, ktoré odzrkadľuje pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu októbra počas konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú pripravené vecné a finančné ocenenia.

Kandidáti na titul Enviromesto 2021: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, Poprad, Púchov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zvolen.

Partnermi súťaže sú:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.

Zdroj: https://www.minzp.sk, zverejnené: 24. 8. 2021, autor: rpa