HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

3.medzinárodná konferencia o elektrotechnike, elektronike, strojárstve, trendoch, komunikácii, optimalizácie a vede 2016 (EEECOS)

Aktualita

Výzva na predkladanie návrhov na konferenciu z oblasti strojárstva, technológií a vedy. Prezentované návrhy budú publikované na IET a budú navrhnuté na zaradenie do IEEE Xplore digitálnej knižnice.

3.medzinárodná konferencia o elektrotechnike, elektronike, strojárstve, trendoch, komunikácii, optimalizácie a vede 2016 (EEECOS) je organizovaný SASI Institute of Technology and Ingeneering, Tadepalligudem, West Godavari District, AP, India a bude sa konať od 1. do 2.júna 2016.

Míľniky:
 Všetky registrované príspevky budú uložené do IET digitálnej knižnice pre publikácie a tiež budú publikované v IEEE Xplore digitálnej knižnici IET.
 Vedomosti a nápady o posledných trendoch v oblasti strojárstva, vedy a technológie.
 Pre autorov (mimo Indie), ktorí nie sú schopní zúčastniť sa konferencie je možné podať návrh prostredníctvom on-line video prezentácie.

Dôležité termíny:
Posledný termín na podanie návrhov: 15.apríla. 2016
Dátum konania konferencie: od 1. do 2. 06. 2016
 
Ďalšie detaily konferencie.