HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

2nd Brokerage Event BioHorizon – Praha

Aktualita

NCP network – projekt BioHorizon, financovaný z EU usporiada regionálne podujatie “2nd Brokerage Event”,  6. novembra 2017 v Prahe ako sprievodnú akciu národného sympózia ‘Recent Advances in Food Analysis’ (RAFA 2017).

Toto podujatie poskytne účastníkom príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi pre vzájomnú spoluprácu na témach výzvy “Sustainable Food Security”, ktorá bude zverejnená ako súčasť pripravovaného programu na roky 2018-2020 v rámci spoločnskej výzvy 2 programu Horizont 2020.

Registrácia je otvorená pre všetkých záujemcov, výskumných pracovníkov, podnikateľov a ďalších stakeholderov aktívnych v oblasti potravín a výživy a nie je vyhradená len pre účastníkov RAFA2017.

Účasť je bezplatná.

 

Oficiálne zverejnenie pracovných programov Horizontu 2020 na roky 2018-2020 je naplánované na koniec októbra, resp. začiatok novembra, a teda e to výborná príležitosť začať pripravovať konzorciá!

Hlavná časť podujatia bude zahŕňať bilaterálne stretnutia so záujmom o rovnaké témy.

 

Po registrácii na podujatie si môžete naplánovať bilaterálne stretnutia automaticky s využitím sofistikovaného, na použitie veľmi jednoduchého  matchmakingového nástroja využívajúceho profily a výskumné záujmy vložené do systému samotnými účastníkmi.

 

V rámci program bude možné poskytnúť obmedzenému počtu účastníkov prezentovať svoje projektové zámery formou  5-minútových prezentácií.

 

Viac informácií

https://www.b2match.eu/foodsecurity2017

http://www.ncp-biohorizon.net

http://www.rafa2017.eu/

 

Registrácia na  https://www.b2match.eu/foodsecurity2017. Registrácia sa uzatvára 31. októbra alebo po naplnení kapacity!

 

V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať NCP:

Nada Konickova na konickova@tc.cz 

Natasa Hurtova na natasa.hurtova@cvtisr.sk