HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

28. epizóda podcastu grant UP – Martin Kolesár

Aktualita

Podcast grant UP
V 28. epizóde podcastu grant UP nájdete rozhovor s Martinom Kolesárom, ktorý na Slovensku vedie spoločnosť v oblasti zavádzania inovácií a medzinárodných projektov. Vypočujte si rozhovor.

V podcaste sa dozviete
  • Čomu sa venuje CIVITTA a aký je príbeh vzniku nadnárodnej spoločnosti?
  • V čom spočíva ich úspech a ako funguje organizácia bez hierarchie?
  • Ako Peter vníma slovenský ekosystém a aktivitu Slovákov v medzinárodných aktivitách? 
  • Či existujú rozdiely v aktivite Bratislavy a zvyšku Slovenska alebo jednotlivých typov organizácií.
  • Čo by nám mohlo pomôcť zvýšiť aktivitu a vylepšiť inovačný ranking Slovenska?
  • Čo treba spraviť aby sme boli úspešnou ekonomikou-krajinou?
  • Prehľad o EIT Hubs, ktoré má pod sebou CIVITTA, v akých témach vám pomôže.
  • Prehľad o aktuálne rozbehnutých projektoch, do ktorých sa môžete zapojiť.
  • Ako začať s medzinárodnými projektmi a inováciami?

Kto je hosť v podcaste?

Pozvanie na rozhovor do podcastu prijal Peter Kolesár, Partner v spoločnosti CIVITTA.

28 grantUP.sk | Peter Kolesár

Odkazy spomenuté v podcaste

Challenger Accelerator | https://challengeraccelerator.com/
Košice 2.0 | https://kosice2.sk/
EIT Urban Mobility Hub Slovensko | https://civitta.sk/articles/eit-urban-mobility-hub
EIT Climate Hub Slovensko | https://civitta.sk/articles/eit-climate-kic-hub-slovakia
Podpora podnikania pod EIT RawMaterials na Slovensku | https://eitrawmaterials.sk/

Zdroj: https://grantup.sk, zverejnené: 14. 12. 2021, autor: rpa