HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

26. apríl – Svetový deň duševného vlastníctva

Aktualita

May be an image of 1 person and text

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO – World Intelectual Property Office) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva.

Tento rok sa Úrad priemyselného vlastníctva SR venuje významu malých a stredných podnikov s heslom CHRÁŇ SVOJ NÁPAD!

Malé a stredné podniky:

• tvoria 99 % všetkých podnikov

• zamestnávajú viac ako 2/3 zamestnancov

• sú súčasťou chrbtovej kosti ekonomiky

a sú významným zdrojom inovácií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť krajín.

V rastúcej globálnej konkurencii je nevyhnutná účinná ochrana duševného vlastníctva malých a stredných podnikov (MSP) – ich technických a inovačných nápadov, ich značky, ich výrobných procesov.

Pomáhať chrániť nápady a potenciál MSP znamená prispievať k ekonomickému potenciálu krajiny. Je to duševné vlastníctvo, ktoré sa zhmotňuje v zamestnanosti a kvalite života obyvateľov.

Dňom duševného vlastníctva chceme zvýšiť vedomie o duševnom vlastníctve a význame jeho ochrany.

Duševné priemyselné vlastníctvo je ekonomická hodnota myšlienok a kreativity. Je to hodnota nápadu, ktorý tvorí základy podnikov.

Svetový deň duševného vlastníctva #WIPDay nám pripomína, že ochrana duševného vlastníctva, či už ide o ochrannú známku, patent, úžitkový vzor, alebo dizajn, je cestou k právnej ochrane know-how, a tým k posilneniu hodnoty podniku, ako aj cestou k zvýšeniu hodnoty firmy a jej postavenia na trhu.

Registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky si CHRÁNITE SI SVOJE NÁPADY a týmto chránite základy svojho podniku.

Pozrite si krátke video – Chráň svoj nápad #WIPDay:

Príhovor predsedu ÚPV SR, Mgr. Matúša Medveca, MBA K Svetovému dňu duševného vlastníctva:

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR, zverejnené: 26. 4. 2021, autor: rpa