HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hodnotitelia pre H2020

Aktualita

Jednou z možností ako sa môžu slovenskí odborníci zapojiť do hodnotenia žiadostí o grant, projektov a ponúk a tiež poskytovať stanoviská a poradenstvo v konkrétnych prípadoch je reagovať na výzvy zverejňované inštitúciami EÚ a vyjadriť svoj záujem.

Vo výzvach sa uvádzajú výberové kritériá, požadovaná odbornosť, popis úloh, trvanie úlohy a tiež podmienky odmeňovania.

Viac informácií nájdete na portáli pre užívateľov Funding & Tenders Opportunities

Zoznam odborníkov – hodnotiteľov H2020 Evaluators, ktorí hodnotili v období 2014 – 2018, podľa:

– pilierov H2020,

– tematických oblastí a

– krajine pôvodu hodnotiteľa

zverejnil sumárne projekt Ideal-ist na svojej webovej stránke.

Ako sa podieľalo na hodnotení projektov H2020 SLOVENSKO?

Z celkového počtu 40 089 hodnotiteľov zo Slovenska pochádza 168 hodnotiteľov, ktorí sa zúčastnili 349 sedení.

Excelentná veda 84
Vedúce postavenie priemyslu 49
Spoločenské výzvy 112
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 5
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 10
Euratom 4

Ďakujeme  za odvedenú prácu.

Zdroj: Idealist.eu; 2.1.2020; nah