HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

2 pozície pre výskumných pracovníkov v rannej fáze

Aktualita

Oddelenie psychológie zdravia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nedávno otvorila 2 pozície pre výskumných pracovníkov v rannej fáze – ide o dvojročný doktorandský program v spolupráci s univerzitou z Groningenu (Holandsko).

Jedna pozícia sa otvára v rámci projektu HBSC (Zdravotné správanie sa u detí v školskom veku http://www.hbsc.org/index.aspx) a ďalšie v rámci projektu Mapovanie zdravotných potrieb obyvateľstva z rómskych osád https://coherentsite.com.

Ak máte otázky, neváhajte kontaktovať pani Lucia Bosáková: lucia.bosakova@upjs.sk<mailto:lucia.bosakova@upjs.sk