HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

17. 9. 2015 HEALTH Partnering Day 2015 Horizon 2020

Aktualita

Health NCP NEt 2.0 v spolupráci s Fit for Health 2.0 organizujú brokerage event pre záujemcov o podávanie  projektov v oblasti Zdravia, ktorý sa uskutoční deň pre oficiálnym informačným dňom Európskej komisie o Pracovnom programe 2016/2017 v oblasti.  Jeho cieľom je pomôcť pri hľadaní partnerov do projektov.

Účasť na tomto podujatí je bezplatná a záujemcovia si hradia svoje cestovné a pobytové náklady sami.

Registrácia na brokerage event

Registrácia na info deň EK